Mån-Fre, 08:00-16:30

Våra tjänster

Redovisning

“Vi utför redovisning med kvalité och håller oss uppdaterade om skatteregler samt har egna analysprogram. Om du lämnar ditt företags bokföring till oss utför vi redovisningen enligt god redovisningssed i samklang med REKO.”

Vi har god kunskaper om mestadels i fortnox och vismas system. Vi anpassar oss till kunden och kan leverera både digital och fysiskt sparad bokföring beroende på kundernas behov. Bokslut utifrån kassabok eller hjälp med e-fakturering går också bra. De kunder vi har sköter själva den stora delen av fakturering och kassan under året, som kan ge automatisk bokföring och då hjälper vi till med övrigt som behövs. Från oss kan du få en helhetslösning till någon som stöttar vid behov eller bara hjälper dig en gång om året med ditt bokslut och deklaration.

Du får en eller flera delårsanalys hur företaget ligger till resultatmässigt. Är du nystartad kan vi jämföra mot din tidigare lön. I de fall vi, rapporterar in moms, deklaration eller lön/arbetsgivaravgifter får du ett mejl, eller kvitto på vad du ska betala in till skatteverk.

Du ska känna dig trygg med oss, Vi gör egna kontroller och har analysprogram. Detta gör att vi med snabbhet och enkelhet kan göra avstämningar och kontrollerar att moms och skatt du betalat under året har blivit rätt. Samt att din preliminära skatt som du betalar varje månad är anpassad till ditt resultat så att du inte betalar för mycket eller för lite under året.

Bokslut, årsredovisning och deklaration

Vi upprättar bokslut, årsredovisningar och deklaration. Vi gör kontroller av materialet innan vi lämnar tillbaka det till dig som kund så att konton är avstämda och att materialet följer god redovisningssed. Vi arbetar mestadels i K2 och har haft ett par k3 företag varje år.

Vi avslutar året med en genomgång av årsredovisningen tillsammans med dig som kund och gör samtidigt en digital inlämning av handlingar.

Skatter

Företagsjuridik och skatter är vår specialité och vi utför även rådgivning för våra kunder inom företagsbeskattning, ägarskiften m.m.

Vi upprättar deklarationer för aktiebolag och handelsbolag, enskilda firmor samt deras ägare.

Gör beräkningar av utdelningsutrymme för aktieägare i fåmansbolag och skattekonsekvenser vid ägarskifte.

Organisation

Ett företag som växer behöver se över och ändra rutiner för att anpassa sig till sin omgivning.

Det är viktigt att rutinerna blir säkra men också smidiga.

Administrationen får inte bli så tung att den tar över.

I bland kan man som företagsägare behöva ett bollplank för att kunna göra de förändringar som behövs.

Är det rätt att säga upp personal? Kan ett nytt datasystem eller robot lösa våra problem?

Med lång erfarenhet från företagsvärlden inom många olika branscher kan vi plocka russinen ur kakan och ge dig tips och idéer hur du går vidare med ditt företag.